Aģentūra TRIA ROBIT ir lielākā firma intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā Latvijā un viena no lielākajām Baltijās valstīs. Aģentūra tika nodibināta 1991.gadā un kļuvusi par vienu no veiksmīgākajām intelektuālā īpašuma aizsardzības firmām Baltijā, iegūstot arī labu starptautisko reputāciju, par ko liecina regulārās publikācijas pasaulē atzītajos intelektuālā īpašuma izdevumos „Managing Intellectual Property” un „Legal 500”, kas ierindo Aģentūru vadošajās vietās Baltijas valstu reģionā.

Aģentūrā darbojas 13 profesionālie Latvijas, Eiropas, Krievijas un Eirāzijas patentpilnvarotie un preču zīmju un dizainparaugu aģenti, ka arī 15 augsti kvalificēti intelektuālā īpašuma speciālisti ar plašu pieredzi visās intelektuālā īpašuma tiesību jomās un tiesvedībā. Mūsu darbinieki ir dažādu starptautisko intelektuālā īpašuma organizāciju (FICPI, AIPPI, INTA, ECTA, ka arī Latvijas Patentpilnvaroto Asociācijas u.c.) aktīvie dalībnieki. Mēs regulāri tiekam aicināti piedalīties likumu izstrādes darba grupās, ka arī dažādos semināros un apmācībās gan kā klausītāji, gan arī kā lektori.

Aģentūras galvenais birojs atrodas Rīgā, bet Krievijas galvaspilsētā Maskavā atrodas Aģentūras filiāle, kura ir saistīta ar galveno biroju vienotā datortīklā, kas ļauj mums ļoti operatīvi reaģēt uz klientu pieprasījumiem. Mūsu speciālisti ir izstrādājuši un uztur unikālu Aģentūras preču zīmju datu bāzi, kurā ir apvienota vairāku dažādu reģistru informācija.

Aģentūra sniedz savus pakalpojumus ne tikai Latvijā un Krievijā, bet arī Centrāleiropas, Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs. Pateicoties Aģentūras ilggadējām partnerattiecībām ar daudzām ārvalstu intelektuālā īpašuma aizsardzības firmām, mēs spējam piedāvāt saviem klientiem kvalitatīvu palīdzību un konsultācijas saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām teju vai ikvienā pasaules valstī.

Mūsu klientu klāsts ir ļoti plašs – mēs palīdzam gan atsevišķiem izgudrotājiem kā fiziskām personām un maziem attīstības uzņēmumiem, gan arī pasaules mēroga attīstītām kompānijām un lielām starptautiskām korporācijām. Mūsu pieredze, zināšanas un izpratne par biznesu ļauj piedāvāt mūsu klientiem vislabākus pakalpojumus par pieņemamām cenām atbilstoši katra klienta individuālām vajadzībām un mūsu klientu intelektuālā īpašuma portfeļa atbalstam un attīstībai.