Aģentūrai TRIA ROBIT ir liela pieredze darbībās mūsu klientu labā visos līmeņos, sākot ar Apelācijas Padomi līdz pat Augstākajai tiesai. Firma ir pārstāvējusi savus klientus gan patentu un preču zīmju lietās, gan arī negodīgas konkurences un pretviltojumu lietās. Mēs varam lepni ziņot, ka daudzos gadījumos mūsu pilnvarotie ir panākuši mūsu klientiem labvēlīgu iznākumu.

Tā kā firma aktīvi darbojas Baltijas valstīs, Krievijā un NVS valstīs, Centrāleiropas un Austrumeiropas, kā arī Centrālāzijas valstīs, mēs spējam apvienot dažādus spēkus, kas var būt ļoti noderīgi, kad vienam klientam ir tiesvedības par vienu un to pašu lietu vairākās valstīs. Pieredze, kas iegūta kādas lietas tiesvedības procesā vienā valstī, var būt ļoti noderīga citās valstīs. Tā kā mēs nepārtraukti sazināmies ar mūsu partneriem, tad mēs varam kombinēt, uzkrāt un dalīties Aģentūras TRIA ROBIT pieredzē ar mūsu kolēģiem, kas ir izrādījies izšķirošs faktors vairāku lietu iznākumā.