Pakalpojumi

Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā pilnu intelektuālā īpašuma pakalpojumu klāstu, kas ietver patentus, preču zīmes, dizainparaugus un citus saistītus pakalpojumus. Šie pakalpojumi iekļauj patentu, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu iesniegšanu un pārvaldīšanu, nodarbošanos ar iebildumiem, atjaunošanu, apelācijas un citas tiesu lietas saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību piešķiršanu, viltojumus un to apkarošanas lietas, agrāko preču zīmju meklējumus un uzraudzības pakalpojumus un darbības termiņa pagarināšanu.

Par Mums

Aģentūra TRIA ROBIT ir lielākā firma intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā Latvijā un viena no lielākajām Baltijās valstīs. Aģentūra tika nodibināta 1991.gadā un kļuvusi par vienu no veiksmīgākajām intelektuālā īpašuma aizsardzības firmām Baltijā, iegūstot arī labu starptautisko reputāciju, par ko liecina regulārās publikācijas pasaulē atzītajos intelektuālā īpašuma izdevumos „Managing Intellectual Property” un „Legal 500”, kas ierindo Aģentūru vadošajās vietās Baltijas valstu reģionā....

Read more

Kāpēc jāizvēlas Tria Robit

Aģentūra TRIA ROBIT ir viena no vadošām firmām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā Baltijās valstīs. Mēs piedāvājam saviem klientiem visplašāku pakalpojumu klāstu saistībā ar intelektuālā īpašuma – patentu, preču zīmju, dizainparaugu, autortiesību un Interneta domēna vārdu un autortiesību reģistrāciju un aizsardzību Eiropas Savienības un Austrumeiropas valstīs, Krievijā un Centrālāzijas valstīs....

Read more

Mūsu sasniegumi

Aģentūra TRIA ROBIT pastāvīgi tiek ierindota starp augstākā līmeņa firmām tādos intelektuālā īpašuma specializētajos žurnālos kā Managing Intellectual Property un Legal 500 par darbu gan preču zīmju, gan patentu sfērā Baltijas valstīs kopš 1997. gada. Mēs parādāmies arī starp vedošajām intelektuālā īpašuma firmām NVS valstīs, tādās kā Krievija un Ukraina. ...

Read more

What intellectual property experts says about us

...vienīgā un labākā intelektuālā īpašuma speciālistu firma Baltijas valstīs...

Legal 500 Law firms ranking book

Modernā firma Aģentūra TRIA ROBIT turpina dominēt intelektuālā īpašuma sfērā Latvijā, ieņemot augstākās pozīcijas visās četrās jomās vēl vienu gadu. ... Kāds klients raksturoja firmu kā "uzticamu, precīzu un lielisku"

Managing Intellectual Property magazine

Latvijā izcila firma ir Aģentūra TRIA ROBIT, kur direktors Vladimirs Anohins ir pazīstams visā pasaulē.

Managing Intellectual Property magazine

Mūsu klienti