Muitas seminārs „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 2020”

VID muitas seminars

Aģentūras TRIA ROBIT Prof. patentpilnvarnieki Broņislavs Baltrumovičs un Sabīne Ūdre iepazīstināja auditoriju ar tiesību īpašnieku HUGO BOSS; L`Oreal; Champagne (Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) un Hello Kitty (Sanrio Company Ltd.) prezentācijām, informējot muitas darbiniekus par jaunākajām tendencēm oriģinālo produktu izskatā un aizsardzībā, kā arī par pēdējā laikā visizplatītākajiem viltojumiem un to atšķiršanas pazīmēm.

ETMD Education Programme

ETMD Education Programme

2019. gada 12. jūnijā Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju jomā, Alīna Bogdanoviča un Aļona Sivcova, veiksmīgi pabeidza mācības Programmā par preču zīmēm un dizainparaugiem (ETMD Education Programme) Alikantē, Spānijā. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izveidoja šo programmu speciālistiem, kas darbojas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju (EUTM) un Kopienas dizainparaugu (RCD) reģistrāciju un to uzturēšanu.