Iebildums pret preču zīmi CHAMPEZZO

2014. gada 22. aprīlī Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Inese Poļaka Francijas organizācijas Comite Interprofessionnel du vin de Champagne vārdā iesniedza iebildumu pret Lietuvas uzņēmuma UAB “ITALIANA LT” reģistrēto preču zīmi “CHAMPEZZO” ar reģ. Nr. M 66 984. Iebildums tika balstīts uz apstrīdētās preču zīmes sajaucamu līdzību ar plaši pazīstamo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi „champagne”.

Intercontinental Great Brands LLC vs AS Siera Nams

2016.gada 12.oktobrī AS SIERA NAMS iesniedza figuratīvās preču zīmes PHILADELPHIA pieteikumu M-16-1138 Latvijas Republikas Patentu Valdē attiecībā uz identiskām precēm, kā Aģentūras TRIA ROBIT klienta reģistrēto preču zīmju saime PHILADELPHIA. Mēs informējām savu klientu Intercontinental Great Brands LLC. Par šo pieteikumu. Klients deva instrukcijas nosūtīt vēstuli pretējās puses pārstāvim ar prasību nekavējoties atsaukt minēto pieteikumu. Pretējā puse, ņemot vērā mūsu pretenzijas, pieteikumu atsauca.