Trial :: Nepārspējama pieredze Centrālās, Austrumu Eiropas un Centrālās Āzijas valstīs


 
Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā kompleksu risinājumu Jūsu intelektuālā īpašuma aizsardzībai.

Nepārspējama pieredze Centrālās, Austrumu Eiropas un Centrālās Āzijas valstīs

Aģentūra TRIA ROBIT ir lielākā intelektuālā īpašuma aizsardzības firma Baltijas valstīs, un mums ir lielākais partneru tīkls Centrāleiropas, Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs. Firmas pieredze veido piecdesmit patentu un preču zīmju patentpilnvaroto, speciālistu un citu darbinieku pieredze Aģentūras TRIA ROBIT birojos Rīgā un Maskavā, kā arī firmas vairāk nekā 200 pastāvīgo partneru pieredze citās valstīs. Firmā strādā arī citu juridisko profesiju pārstāvji, kuri nodrošina mūsu klientu pārstāvību tiesā.

Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā saviem klientiem pilnu intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumu klāstu Baltijas valstīs - Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, Krievijā un citās bijušajās PSRS valstīs, ieskaitot Azerbaidžānu, Armēniju, Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu, Krigistānu, Moldovu, Tadžikistānu, Turkemistānu, Uzbekistanu un Ukrainu. Firma var palīdzēt Jums intelektuālā īpašuma jautājumos arī citās Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs. Aktīva darbība šajās valstīs ļāva firmai izveidot rūpīgi atlasītu patentpilnvaroto partneru tīklu, kurš ir pārbaudīts daudzu gadu garumā, risinot dažāda veida problēmas. Pateicoties ikdienas kontaktiem ar mūsu partneriem visās šajās valstīs, mūsu saziņa ar viņiem ir ļoti labi organizēta.