Trial :: Pilnvarotie


 
Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
CentrālāzijaPilnvarotie

Vladimirs Anohins

Latvijas patentpilnvarotais
Eiropas patentpilnvarotais


Dibināja uzņēmumu 1991. gadв
Birojs: Rīga

Vladimirs Anohins

Natālija Anohina

Latvijas patentpilnvarotā
Eiropas patentpilnvarotā


Uzņēmuma no 1991. gada
Birojs: Riga

Natвlija Anohina

Maruta Vītiņa

Latvijas patentpilnvarotā
Eiropas patentpilnvarotā

Uzņēmumв no 1998. gada 
Birojs: Rīga

Maruta Vоtiтa

Katerina Grišina

Latvijas patentpilnvarotā preиu zоmju lietās
Eiropas patentpilnvarotā preču zоmju lietās
Juriste

Uzņēmumв no 2005. gada
Birojs: Rīga

Katerоna Grišina

 

 

Voldemārs Osmans

Latvijas patentpilnvarotais
Eiropas patentpilnvarotais

Uzтзmuma no 1993. gada 
Birojs: Riga

Voldemвrs Osmans

Inese Polaka

Latvijas patentpilnvarotā
Eiropas patentpilnvarotā


Uzņēmuma no 1996. gada 
Birojs: Rīga

Inese Poļaka

Žanna Šmulane

Latvijas patentpilnvarotā
Eiropas patentpilnvarotā

Uzņēmuma no 1992. gada 
Birojs: Rīga

Юanna Šmuпjвne

Olga Vahatova

Latvijas patentpilnvarotā
Eiropas pilnvarotā preču zīmju un dizainparaugu lietās

Uzņēmuma no 1996. gada 


Birojs: Rīga

Olga Vahatova

Broņislavs Baltrumovičs

Latvijas patentpilnvarotais preču zīmju lietās
Eiropas patentpilnvarotais preču zīmju lietās
Jurists

Uzņēmuma no 2005. gada 

Birojs: Rīga

 

Vladimirs Anohins

Alina Bogdanovica

Latvijas patentpilnvarotā precu zimju lietas
Eiropas patentpilnvarotā precu zimju lietas
Juriste

Uzņēmuma no 1996. gada 
Birojs: Rīga

Olga Vahatova

Alona Sivcova

Latvijas patentpilnvarotā precu zīmju lietas
Eiropas patentpilnvarotā precu zīmju lietas
Juriste

Uzņēmuma no 1996. gada 
Birojs: Rīga

Olga Vahatova

Sabine Udre

Latvijas patentpilnvarotā precu zīmju lietas
Eiropas patentpilnvarotā precu zīmju lietas
Juriste

Uzņēmuma no 2008. gada 
Birojs: Rīga

 

Nina Golyshko

Krievijas patentpilnvarotā
Eirāzijas patentpilnvarotā

Uzņēmuma no 1996. gada 
Birojs: Maskava

 

Galina Vashina

Krievijas patentpilnvarotā
Eirāzijas patentpilnvarotā

Uzņēmuma no 1996. gada 
Birojs: Maskava