Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija

MŪSU DARBINIEKI

Mūsu patentu un preču zīmju pilnvarotie ir labi izglītoti un pieredzējuši intelektuālā īpašuma sfērā. Daudzi no viņiem darbojas šajā sfērā jau divdesmit un vairāk gadus. Mūsu firmas darbinieki regulāri piedalās starptautiskās konferencēs un semināros, bieži uztstājas tajos un piedalās darba semināros, kas veltīti intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības attīstībai. Mūsu speciālistu rakstus regulāri publicē vietējos un starptautiskos laikrakstos, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu. Mēs liekam īpašu uzsvaru uz vietējās sabiedrības izglītošanu, mēģinot palielināt izpratni par intelektuālo īpašumu un tā aizsardzības iespējām.

Kopīgi mēs esam tādu nacionālo un starptautisko intelektuālā īpašuma organizāciju un profesionālo institūciju locekļi kā ACG, AIPPI, FICPI, INTA, ITMA, LES, MARQUES, PTMG, UN/ECE. Mūsu patentpilnvarotie regulāri darbojas dažādās šo organizāciju komitejās.

Jūs varat iepazīties ar mūsu darbiniekiem izvēloties saites, kas redzamas zemāk:

Pilnvarotie  
IP speciālisti  
Administrēšana, grāmatvedība un IT