Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šajā sadaļā var atrast jaunumus intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā tajās valstīs, kur Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā savus pakalpojumus, kā arī ziņas par pašu firmu.

JAUNUMI

2011. gada 20. novembris
RAFFAELLO vs. RAFAEL (Latvija)

2011. gada 17. novembrī Rīgas Apgabaltiesa pieņēma lēmumu lietā starp Beļģijas uzņēmumu “Soremartec S.A.” un Latvijas uzņēmumu “O’Lana” saistībā ar plaši pazīstamas zīmes RAFFAELLO tiesību pārkāpumu, izmantojot vārdu RAFAEL tortēm. Aģentūra TRIA ROBIT pārstāvēja uzņēmumu “Soremartec S.A.” intereses šajā lietā.
Tālāk

2011. gada 25. oktobris
Likumdošanas jaunumi

Valsts sekretāru sanāksmē 2011.gada 20.oktobrī ir izsludināti trīs jauni likumprojekti rūpnieciskā īpašuma jomā likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, “Dizainparaugu likumā” un “Patentu likumā”. Likumprojektu mērķis ir novērst pretrunas ar likumprojektu “Rūpnieciskā īpašuma likums”.
Tālāk

2011. gada 10. oktobris
CELLO vs. CELLO (ITSB)

2011. gada 6. oktobrī ITSB Anulēšanas Departaments pieņēma lēmumu lietā starp uzņēmumu Cello Plastic Industrial Works (IN) un uzņēmumu Cello Europe Ltd. (UK) par Kopienas preču zīmes CELLO (5068176) atzīšanu par spēkā neesošu. Aģentūra TRIA ROBIT pārstāvēja Indijas uzņēmuma intereses šajā lietā.
Tālāk

2011. gada 20. septembris
Jauns likumprojekts

Valsts sekretāru sanāksmē 2011.gada 15.septembrī tika izsludināts likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums", kas būtiski mainīs virkni jautājumu rūpnieciskā īpašuma jomā.
Tālāk

2011. gada 30. augusts
Dalība ES fondu programmā

Projekta Nr.: ĀTA/2.3.1.1.1/1129/023
Tālāk

2011. gada 08. jūlijs
Tiks izveidota jauna tiesa intelektuālā īpašuma tiesību strīdu risināšanai

Krievijā jau 2012.gadā var tikt izveidota atsevišķa specializēta tiesa, kas risinātu strīdus, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Attiecīgais likumprojekts jau ir izstrādāts un iesniegts parlamentā.
Tālāk

2011. gada 15. februāris
Jaunumi muitas likumdošanā

LR Ministru kabinets 2011.gada 8.janvārī ir pieņemis noteikumus ar Nr.112, ar kuriem tika noteikta jauna kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai.
Tālāk

2011. gada 07. februāris
Lietuvas patentu pieteikumu publikācija

No 2010.g. 25. oktobra Lietuvas Republikas Valsts Patentu Birojs sāka skanēt patentu dokumentus Eiropas Patentu iestādes brīvajai datu bāzei esp @ cenet.
Tālāk

2011. gada 07. februāris
Kazahstāna pievienojās Madrīdes Protokolam

Kazahstāna pievienojās Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju protokolam. Madrides protokols stājās spēkā attiecībā uz Kazahstānas Republiku 2010.g. 8. decembrī.
Tālāk

2011. gada 14. janvāris
Grozījumi likumos

2011.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, ar kuriem tika mainīts valsts nodevas apmērs par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību.
Tālāk