Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šajā sadaļā var atrast jaunumus intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā tajās valstīs, kur Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā savus pakalpojumus, kā arī ziņas par pašu firmu.

JAUNUMI

Grozījumi Latvijas Civilprocesa likumā

2018. gada 30. janvāris

Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 14.decembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā (publicēti "Latvijas Vēstnesis", Nr. 259 (6086), 31.12.2017.), ar kuriem, cita starpā, tiek mainīti likuma 34.pantā paredzēto valsts nodevu apmēri un tiek skarti arī tiesvedības noteikumi lietās, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē.

Proti, turpmāk par pieteikumu par autortiesību un blakustiesību, datubāzu aizsardzības (sui generis), preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju (turpmāk — intelektuālā īpašuma tiesības) pārkāpumiem un aizsardzību, kā arī par pieteikumu lietās, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē tiesai maksājamas valsts nodevas apmērs būs EUR 215 līdzšinējo EUR 213,43 vietā (Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 5.punkts).

Bez tam, saskaņā ar Civilprocesa 194.panta jauno redakciju tiesai ir paredzētas tiesības taisīt saīsināto spriedumu lietās par tiesībām, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē.

Minētās izmaiņas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.martu.
 

Atpakaļ