Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šajā sadaļā var atrast jaunumus intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā tajās valstīs, kur Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā savus pakalpojumus, kā arī ziņas par pašu firmu.

JAUNUMI

Krievijā pieņēma likumu, ar ko izveido specializēto tiesu par intelektuālā īpašuma tiesībām

2011. gada 20. decembris

 2011.gada 8.decembrī stājās spēkā 06.12.2011. Federālais konstitucionālais likums "Grozījumi Federālā Konstitucionālā likumā "Par tiesu sistēma Krievijas Federācijā" un Federālā Konstitucionālā likumā "Par arbitrāžas tiesām Krievijas Federācijā" saistībā ar Tiesas par intelektuālā īpašuma tiesībām radīšanu arbitrāžas tiesu sistēmā".
Saskaņā ar šo likumu, ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.februārim arbitrāžas tiesu sistēmā būs jāizveido īpaša tiesa attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Tiesa tās kompetences robežās izskatīs strīdus, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām kā pirmās instances un kasācijas instances tiesa. Tiesa izskatīs šīs kategorijas lietas neatkarīgi no tā, vai puses lietā būs organizācijās, individuālie uzņēmēji vai pilsoņi.

Atpakaļ