Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šajā sadaļā var atrast jaunumus intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā tajās valstīs, kur Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā savus pakalpojumus, kā arī ziņas par pašu firmu.

JAUNUMI

Tiks izveidota jauna tiesa intelektuālā īpašuma tiesību strīdu risināšanai

2011. gada 08. jūlijs

 Krievijā jau 2012.gadā var tikt izveidota atsevišķa specializēta tiesa, kas risinātu strīdus, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Attiecīgais likumprojekts jau ir izstrādāts un iesniegts parlamentā.

Kā teikts likumprojekta paskaidrojumos nepieciešamība pēc speciālizētās tiesas ir radusies sakarā ar arvien lielāku skaitu strīdu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kā arī saistībā ar to, ka šo strīdu izskatīšanai ir nepieciešami profesionālie specializētie tiesneši, kas spētu kvalitatīvi izskatīt strīdus, ņemot vērā intelektuālā īpašuma specifiku, kur ir nepieciešamas īpašas zināšanas. Saskaņā ar likumprojekta autoru viedokli, šādas tiesas izveide varētu uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmu Krievijā.

Atpakaļ