Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šajā sadaļā var atrast jaunumus intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā tajās valstīs, kur Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā savus pakalpojumus, kā arī ziņas par pašu firmu.

JAUNUMI

2018. gada 30. janvāris
Grozījumi Latvijas Civilprocesa likumā

Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 14.decembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā (publicēti "Latvijas Vēstnesis", Nr. 259 (6086), 31.12.2017.), ar kuriem, cita starpā, tiek mainīti likuma 34.pantā paredzēto valsts nodevu apmēri un tiek skarti arī tiesvedības noteikumi lietās, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē.
Tālāk

2017. gada 02. marts
FERRERO ROCHER v. ROSHEN

Ukrainas uzņēmums „Dochirnie pidpryiemstvo “Kondyterska korporatsiia “Roshen”” attiecināja uz Latvijas Republiku vairāku savu starptautisko preču zīmju reģistrācijas ar kopīgo vārdisko elementu „ROSHEN”, tostarp, ROSHEN (vārd.), Nr. WO 741975, ROSHEN (fig.), Nr. WO 1020077, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Elegance (fig.), Nr. WO 1097449, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Екстрачорний, reģ. Nr. WO 1103380), FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Екстрамолочний, reģ. Nr. WO 1102759.
Tālāk

2017. gada 01. marts
Iebildums pret preču zīmi CHAMPEZZO

2014. gada 22. aprīlī Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Inese Poļaka Francijas organizācijas Comite Interprofessionnel du vin de Champagne vārdā iesniedza iebildumu pret Lietuvas uzņēmuma UAB “ITALIANA LT” reģistrēto preču zīmi “CHAMPEZZO” ar reģ. Nr. M 66 984. Iebildums tika balstīts uz apstrīdētās preču zīmes sajaucamu līdzību ar plaši pazīstamo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi „champagne”.
Tālāk

2017. gada 20. februāris
AIPPI Baltijas konference 2017

Aģentūra TRIA ROBIT aicina visus kolēģus un interesentus piedalīties AIPPI Baltijas konferencē "Intelektuālais īpašums, globalizācija un jaunās tehnoloģijas", kas notiks 2017.gada 11.-13.aprīlī, Jūrmalā. Profesionālo patentpilnvarnieku birojs Aģentūra TRIA ROBIT ir viens no šī starptautiskā pasākuma organizatoriem un sponsoriem.
Tālāk

2017. gada 31. janvāris
Iebildums pret preču zīmi SAMTAINAIS

2016. gada 23. septembrī Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas Padome izskatīja iebildumu pret Latvijas uzņēmumu CESU ALUS,AS reģistrēto preču zīmi “SAMTAINAIS”, reģ. Nr. M68678, kuru 2015. gada 20. augustā Latvijas uzņēmuma ALDARIS, AS vārdā iesniedzis Aģentūras TRIA ROBIT vecākais jurists, profesionālais patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Broņislavs Baltrumovičs.
Tālāk

2017. gada 09. janvāris
Intercontinental Great Brands LLC vs AS Siera Nams

2016.gada 12.oktobrī AS SIERA NAMS iesniedza figuratīvās preču zīmes PHILADELPHIA pieteikumu M-16-1138
Tālāk

2016. gada 30. decembris
Apgabaltiesa pieliek punktu strīdā par BRŪŽA preču zīmi

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2016.gada 21.oktobra spriedumu, kurš stājās spēkā 2016.gada 16.decembrī, tika galīgi atrisināts strīds ar preču zīmju BRŪŽA un BRŪŽA LEĢENDA reģistrācijām un lietošanu, kurš izcēlies 2015.gada sākumā izcēlies starp Latvijas lielākajiem alus ražotājiem – AS „Aldaris” un AS „Cēsu alus” (par šī strīda iznākumu pirmās instances tiesā jau ziņojām iepriekš).
Tālāk

2016. gada 20. decembris
Trademark Litigation: A Global Guide 2017, World Trademark Review

Izdevniecība Globe Business Media Group nesen laida klajā jaunu izdevumu – Trademark Litigation: A Global Guide 2017, kas ir daļa no pazīstamā World Trademark Review žurnāla izdevumiem.
Tālāk

2016. gada 25. novembris
EURO PART v. EURO PARTS holding

2015. gada 4. decembrī Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas Padome izskatīja iebildumu pret Latvijas uzņēmumu EURO AUTO TRUCK BALTIA
Tālāk

2016. gada 25. maijs
Kārtējā uzvara Augstākajā tiesā

2016.gada 28.maijā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ir taisījusi spriedumu lietā Nr. C04195412 (PAC-0060/2016) Nīderlandes uzņēmuma GNT Group B.V. (GNT Beeher B.V. / GNT International B.V) prasībā pret SIA „NutriFood Ingredients” par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un tiesību uz domēna vārdu nodošanu.
Tālāk