Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šogad mūsu patentpilnvarotie piedalīsies šādos pasākumos. Ja jūs vēlaties vienoties par tikšanos, tad lūdzam ar mums sazināties.

Pasākumi

Piedalīšanās VII (XXIII) zinātniski-praktiskajā konference

2017. gada 28. novembris - 01. decembris
Maskavas apgabals, Krievija

Aģentūras TRIA ROBIT pārstāvji Natālija Anohina un Alīna Bogdanoviča piedalīsies starptautiskajā VII (XXIII) ikgadējā zinātniski praktiskajā konferencē "Intelektuālā īpašuma objektu aizsardzības problēmas”, ko tradicionāli organizē starpreģionālā sabiedriskā organizācija patentpilnvaroto darbības atbalstam „Patentpilnvaroto palāta”, un kurā Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Alīna Bogdanoviča sniegs prezentāciju par tēmu "ES preču zīmju reforma: absolūtie pamati"

SIA „Aģentūra TRIA ROBIT” ir noslēgusi 28.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/163 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Atpakaļ