Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šogad mūsu patentpilnvarotie piedalīsies šādos pasākumos. Ja jūs vēlaties vienoties par tikšanos, tad lūdzam ar mums sazināties.

Pasākumi

International conference “Practical issues in the field of intellectual property”

2017. gada 27. - 28. septembris
Erevāna, Armēnija

Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Aļona SIVCOVA piedalīsies Armēnijas Intelektuālā īpašuma tiesību centra rīkotajā starptautiskajā konferencē „Praktiskie jautājumi intelektuālā īpašuma jomā” un uzstāsies ar lekciju par Kopienas dizainparaugiem.

Atpakaļ