Aģentūra TRIA ROBIT
Intelektuālā Īpašuma Aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija


Šogad mūsu patentpilnvarotie piedalīsies šādos pasākumos. Ja jūs vēlaties vienoties par tikšanos, tad lūdzam ar mums sazināties.

Pasākumi

IIPLA 3rd Global IP Summit 2017 Europe & Exhibition

2017. gada 19. - 20. jūnijs
Brisele, Beļģija

Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieki Vladimirs Anohins un Broņislavs Baltrumovičs piedalīsies IIPLA 3.vispasaules Intelektuālā Īpašuma samitā un izstādē ar stendu, kurā priecāsies satikt ikvienu interesentu.

 

SIA „Aģentūra TRIA ROBIT” ir noslēgusi 28.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/163 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

 

Atpakaļ