FERRERO ROCHER v. ROSHEN

Ukrainian undertaking Dochirnie pidpryiemstvo “Kondyterska korporatsiia” Roshen” owns several international registrations with common verbal element „ROSHEN”, namely ROSHEN (word.), Nr. WO 741975, ROSHEN (fig.), Nr. WO 1020077, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 Elegance (fig.), Nr. WO 1097449, FINE CHOCOLATE ROSHEN